Агропари

         Агропари - портал за земеделие, земеделски услуги, земеделски софтуер, програми за животновъди, земеделска техника, навигации

.

You are here

Услуги за земеделието

Primary tabs

      

Документално обслужване

 • Изготвяне на декларации по чл. 69 и чл. 70 от ППЗСПЗЗ
 • Изготвяне на чл. 73 от ЗДДФЛ
 • Попълване на Анкетна карта за земеделски производители
 •  Изготвяне на ведомост за рента
 •  

  

Земеделско обслужване

 •  Изготвяне на shp файлове за субсидии
 • Изготвяне на чл. 73 от ЗДДФЛ

 • Изготвяне на  декларации по чл. 69 и чл. 70 от ППЗСПЗЗ·

 • Попълване на Анкетна карта за ЗП

 • Изготвяне на ведомост за рента

 • Попълване на дневници за растителна защита

 • Попълване на дневници на акцизите

 

 

Земеделско и счетоводно обслужване

 • Изготвяне на документи за държавната администрация:
 • Попълване на дневници за растителна защита и
  акцизите
 • Счетоводни услуги за земеделски поризводители
 • * ДДС декларации
  * Обработка на счетоводни документи
  * Годишно счетоводно приключване
  * Изготвяне на сметкоплан и др.