Агропари

         Агропари - портал за земеделие, земеделски услуги, земеделски софтуер, програми за животновъди, земеделска техника, навигации

.

You are here

Софтуер за земеделие

Primary tabs

Арендатор Клуб Договори

 

Арендатор Клуб Договори - помага за изготвянето на регистър на договорите и изготвяне на административни документи 

Арендатор Клуб Договори - помага за изготвянето на регистър на договорите и изготвяне на административни документи

 

Арендатор Клуб Земеделска Карта

Земеделска Карта - Приложение за визуализация на имоти върху карта и очертаване на обработваеми масиви

Земеделска Карта - Приложение за визуализация на имоти върху карта и очертаване на обработваеми масиви

 

 

 

Арендатор-клуб -Склад

 

Специализирана складова система за земеделски производители

Специализирана складова система за земеделски производители

 

Арендатор-бг Старт

Специализирана складова система за земеделски производители

Арендатор-бг Старт - софтуер за изготвяне на регистър на договорите, административни справки и начисляване на рента

Арендатор-бг Отчитане на обработки

Арендатор-бг Отчитане на обработки

Арендатор-бг Отчитане на обработки - софтуер за отчитане и проследяване на вложените ресурси в обработката на земята

Агросистеми Класик

Софтуерна система за водене на регистър на договорите с всички данни за адрендодатрели и имоти, изготвяне на административни справки, начисляване и изплащане на рента в пари или стока и визуализация на границите на имотите

Софтуерна система за водене на регистър на договорите с всички данни за адрендодатрели и имоти, изготвяне на административни справки, начисляване и изплащане на рента в пари или стока и визуализация на границите на имотите

Софтуерна система за водене на регистър на договорите с всички данни за адрендодатрели и имоти, изготвяне на административни справки, начисляване и изплащане на рента в пари или стока и визуализация на границите на имотите

Агросистеми Мега

Софтуерна система за водене на регистър на договорите с всички данни за адрендодатрели и имоти, изготвяне на административни справки, начисляване и изплащане на рента в пари или стока и визуализация на границите на имотите, отчитане на обработките и водене на счетоводство

Софтуерна система за водене на регистър на договорите с всички данни за адрендодатрели и имоти, изготвяне на административни справки, начисляване и изплащане на рента в пари или стока и визуализация на границите на имотите, отчитане на обработките и водене на счетоводство

 

 

 

 

Банка Имоти Собственик

Банка Имоти Собственик - приложение за онлайн управление на сделките със собствените имоти

Банка Имоти Собственик - приложение за онлайн управление на сделките със собствените имоти

Агромениджър Навигация

„Агромениджър Навигация” е система за онлайн подаване на задачи, проследяване и отчитане на резултатите от работата.

„Агромениджър Навигация” е система за онлайн подаване на задачи, проследяване и отчитане на резултатите от работата.

 

Арендатор Клуб Агрозадчник Мобил

Агрозадачник Мобил - мобилно приложение за навигация, онлайн проследяване и отчитане на обработки

Агрозадачник Мобил - мобилно приложение за навигация, онлайн проследяване и отчитане на обработки

 

Арендатор Клуб Агрозадачник Офис

Агрозадачник Офис - приложение за онлайн подаване, проследяване и отчитане на задачи за обработка на земята

Агрозадачник Офис - приложение за онлайн подаване, проследяване и отчитане на задачи за обработка на земята

 

 

 

Арендатор Клуб Счетоводство

специализирано приложение за водене на счетоводната дейност в земеделска фирма

специализирано приложение за водене на счетоводната дейност в земеделска фирма

 

Арендатор-бг Стандарт

Арендатор-бг Стандарт - софтуер за изготвяне на регистър на договорите, административни справки и начисляване на рента

Арендатор-бг Стандарт - софтуер за изготвяне на регистър на договорите, административни справки и начисляване на рента

Арендатор-бг Земеделска Карта

Арендатор-бг Земеделска Карта - софтуер за визуализация на обработваните имоти и очертаване на масиви за субсидии

Арендатор-бг Земеделска Карта - софтуер за визуализация на обработваните имоти и очертаване на масиви за субсидии

Агросистеми Ултра

Софтуерна система за водене на регистър на договорите с всички данни за адрендодатрели и имоти, изготвяне на административни справки, начисляване и изплащане на рента в пари или стока и визуализация на границите на имотите, отчитане на обработки и следене на слкадовете   Софтуерна система за водене на регистър на договорите с всички данни за адрендодатрели и имоти, изготвяне на административни справки, начисляване и изплащане на рента в пари или стока и визуализация на границите на имотите, отчитане на обработки и следене на слкадовете

Софтуерна система за водене на регистър на договорите с всички данни за адрендодатрели и имоти, изготвяне на административни справки, начисляване и изплащане на рента в пари или стока и визуализация на границите на имотите, отчитане на обработки и следене на слкадовете

Софтуерна система за водене на регистър на договорите с всички данни за адрендодатрели и имоти, изготвяне на административни справки, начисляване и изплащане на рента в пари или стока и визуализация на границите на имотите, отчитане на обработки и следене на слкадовете

Агросистеми Модул на Агронома

Агросистеми Модул на Агронома е система за подаване на задачи за обработка, проследяване на работата и отчитане на резултати и вложени ресурсиАгросистеми Модул на Агронома е система за подаване на задачи за обработка, проследяване на работата и отчитане на резултати и вложени ресурси

Агросистеми Модул на Агронома е система за подаване на задачи за обработка, проследяване на работата и отчитане на резултати и вложени ресурси

 

Банка Имоти Посредник

Банка Имоти Посредник - приложение за управление на сделките с имоти на клиенти

Банка Имоти Посредник - приложение за управление на сделките с имоти на клиенти

Агромениджър Администрация

„Агромениджър Администрация” е програмен продукт за следене и отчитане на дейностите, извършвани на полето, ресурсите, вложени в тях и изготвяне на необходимите справки към ОСЗ.

„Агромениджър Администрация” е програмен продукт за следене и отчитане на дейностите, извършвани на полето, ресурсите, вложени в тях и изготвяне на необходимите справки към ОСЗ.

Арендатор Клуб Намери Имот

Намери имот мобилно приложение за визуализация на имоти върху карта

мобилно приложение за визуализация на имоти върху карта

 

 

 

Арендатор Клуб Отчитане на ресурси и обработки

Отчитане на ресурси и обработки - приложение за следне на извършените обработки, отчитане на вложените ресурси и начисляванена себестойност на продукцията

Отчитане на ресурси и обработки - приложение за следне на извършените обработки, отчитане на вложените ресурси и начисляванена себестойност на продукцията

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Арендатор-бг Професионал

Арендатор-бг Професионал - изготвяне на регистър на договорите, начисляване на рента, отчитане на ресурси за обработки, административни справки

Арендатор-бг Професионал - изготвяне на регистър на договорите, начисляване на рента, отчитане на ресурси за обработки, административни справки

Арендатор-бг Кооперации Професионал

Арендатор-бг Кооперации Професионал - софтуер за водене на договорите и административните справки в земеделските кооперации

Арендатор-бг Кооперации Професионал - софтуер за водене на договорите и административните справки в земеделските кооперации

 

Агросистеми Ренти -Документи

Софтуерна система за водене на регистър на договорите с всички данни за адрендодатрели и имоти, изготвяне на административни справки, начисляване и изплащане на рента в пари или стока

 

Софтуерна система за водене на регистър на договорите с всички данни за адрендодатрели и имоти, изготвяне на административни справки, начисляване и изплащане на рента в пари или стока

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Банка Имоти Ползвател

Банка Имоти Ползвател - система за управление на сделките с наети или взети под аренда имоти

Банка Имоти Ползвател - система за управление на сделките с наети или взети под аренда имоти