Агропари

         Агропари - портал за земеделие, земеделски услуги, земеделски софтуер, програми за животновъди, земеделска техника, навигации

.

You are here

Арендатор Клуб Счетоводство

Primary tabs

 специализирано приложение за водене на счетоводната дейност в земеделска фирма

 

 

Какво е специфичното в Счетоводната система на Арендатор клуб

softuer, software, arendator, zemedelie Удобна за ползване специализирана счетоводна система за земеделието.

softuer, software, arendator, zemedelie Отчита особеностите при счетоводството на земеделско предприятие

softuer, software, arendator, zemedelie Дава възможност да се осчетоводят правилно документите за стоките, освободени от ДДС с последните промени в законодателството

 

Функционалност на Счетоводната система на Арендатор Клуб

softuer, software, arendator, zemedelie Изготвяте и отчитате вярно счетоводните документи.

softuer, software, arendator, zemedelie  Изготвяте фактури, следите приходите и разходите

softuer, software, arendator, zemedelie  Водите цялата счетоводна отчетност.

softuer, software, arendator, zemedelie  Получавате счетоводни справки; оборотна ведомост, баланс, ОПР, ОПП.

softuer, software, arendator, zemedelie Автоматично се генерират ДДС декларация, дневници за покупки и продажби;

softuer, software, arendator, zemedelie  Експортирате файлове във формат на НАП.