Агропари

         Агропари - портал за земеделие, земеделски услуги, земеделски софтуер, програми за животновъди, земеделска техника, навигации

.

You are here

Арендатор Клуб Земеделска карта

Primary tabs

Земеделска Карта - Приложение за визуализация на имоти върху карта и очертаване на обработваеми масиви

Какво е Земеделска Карта

 Приложение за визуализация на имотите по договори

 Система за очертаване на обработваните имоти или масиви

 Със Земеделска Карта подготвяте очертания на масиви при кандидатстване за субсидии и участие в споразумения за уедрено ползване на земята

 

Защо ви е необходима Земеделска Карта?

 Можете да проверите цялата информацията за даден имот като стартирате приложението и въведете номера му

 Можете да проверите каква част от конкретен имот е обработваема - Стартирате приложението, очертавате масива, налагате shp с обработваемия слой.

 Можете да се очертаете за субсидия - Стартирате приложението, очертавате масива, налагате shp файла с обработваемия слой и виждате коя част по попада извън допустимите граници за подпомагане.

Какво можете да правите със Земеделска Карта

 Визуализирате имоти по КВС върху „подложка“ от цифрови или сателитни снимки 

 Виждате начина им на трайно ползване – нива, лозя, има ли залесени части и други.

 При въведени от вас данни за сключен договор данните за него и за арендодателя се визуализират на картата.

 Въведените имоти в приложението Договори  автоматично се очертават в Земеделска карта.

 Изчертавате масиви по ползване по няколко начина – чрез рисуване по картата, сливане на имоти или импорт на очертание в shp формат от GPS устройство

 Пресмятат се сечения на имоти по КВС  -  онагледяват се всички непозволени сечения на очертания от вас масив.

 Експортирате в SHP и KML файлове за предаване в ИСАК и зареждане в навигационни системи

 Масивите могат да се очертаят за ИСАК