Агропари

         Агропари - портал за земеделие, земеделски услуги, земеделски софтуер, програми за животновъди, земеделска техника, навигации

.

You are here

Арендатор-бг Старт

Primary tabs

Специализирана складова система за земеделски производители 

 

Арендатор-бг® Старт:

 

В него операторът може да:

  • Въвежда/коригира договори (за арендна, наем...), имоти, арендодатели;
  • Следи взаимоотношения и съсобственост;
  • Определи рента – в пари (масов режим);
  • Изготвя справки за управленски и административни цели.
  • Програмата спестява много грешки като автоматично генерира ведомост за рента.
  • Не се налага за всеки един арендодател да се приспадат декари и суми за лично ползване - то също става автоматично.

 

С Арендатор-бг® Старт имате възможност за бързо и удобно да търсените информация във всички справки, да ги подреждате и групирате според нуждите си, да скривате колоните с информация, която не ви е необходима в момента. Имате възможност за експорт в електронните формати на Анкетна карта за ЗП, чл.70 и 69 от ППЗСПЗЗ за ОСЗ и чл.73 ЗДДФЛ за НАП.