Агропари

         Агропари - портал за земеделие, земеделски услуги, земеделски софтуер, програми за животновъди, земеделска техника, навигации

.

You are here

Арендатор-бг Стандарт

Primary tabs

Арендатор-бг Стандарт - софтуер за изготвяне на регистър на договорите, административни справки и начисляване на рента 

С този вариант може да

  • Въвеждате и коригирате договори за арендна и наем, като отбелязвате и всички данни за имоти и арендодатели;
  • Следите заверки и вписвания на договорите и документите за собственост на имотите в въответните служби;
  • За разлика от пакета Старт тук рентата може да се зададе в индивидуален и масов режим с изплащане на рента не само в пари, но и в натура.
  • Тук, също както и в другите пакети автоматично се генерира ведомост за рента сприспадане на декари и сума за лично ползване;
  • Чрез „каса рента” се позволяват частични изплащания на рента, следят се авансови плащания и изплащане на невзета рента от предишни години;
  • Имате възможност за бързо и удобно търсените информация във всички справки, да ги подреждате и групирате според нуждите си, да скривате колоните с информация, която не ви е необходима в момента.
  • Имате възможност за експорт на електронните формати на Анкетна карта за ЗП, чл.70 и 69 от ППЗСПЗЗ за ОСЗ и чл.73 ЗДДФЛ за НАП.