Агропари

         Агропари - портал за земеделие, земеделски услуги, земеделски софтуер, програми за животновъди, земеделска техника, навигации

.

You are here

Арендатор-бг Професионал

Primary tabs

Арендатор-бг Професионал - изготвяне на регистър на договорите, начисляване на рента, отчитане на ресурси за обработки, административни справки

 

 

Включва:

Арендатор-бг® Стандарт:

 • Въвеждане и коригиране на договори (за арендна, наем...) с имоти и арендодатели;
 • Следене на заверки, вписвания на договорите и документите за собственост на имотите;
 • Рентата може да се зададе в индивидуален и масов режим,
 • Изплащане на рента не само в пари, но и в натура,
 • Автоматично се генерира ведомост за рента с приспадане на декари и сума за лично ползване;
 • Чрез „каса рента” се позволяват частични изплащания на рента;
 • Има връзка с ОСЗ и НАП - експорт към електронните им носители (Анкетна карта за ЗП, чл.70 и 69 от ППЗСПЗЗ, чл.73 ЗДДФЛ).
 • Справки (опции за бързо търсене, подреждане, групиране с крайни суми, селектиране и филтриране и др...).

 

Арендатор-бг® Отчитане на Обработки:

 • Въвеждане на данни за засети култури по блокове;
 • Директно завеждане на материали в помощен склад;
 • Изписване на материали и ресурси за обработка по блокове и култури;
 • Прибиране на продукция – среден добив, себестойност.
 • Дава реални данни във всеки един момент, а не само счетоводни количества и суми.
 • Служи за контрол на вложени ресурси
 • Позволява да се следи себестойността на незавършеното производство,
 • Подпомага вземането на верни краткосрочни или дългосрочни управленски решения.