Агропари

         Агропари - портал за земеделие, земеделски услуги, земеделски софтуер, програми за животновъди, земеделска техника, навигации

.

You are here

Арендатор-бг Отчитане на обработки

Primary tabs

  • Въвеждате данни за засети култури по блокове;
  • Директно завеждате материали в помощен склад;
  • Изписвате материали и ресурси за обработка по блокове и култури;
  • Отчитате прибраната продукция и пресмятате среден добив и себестойност.
  • Програмата дава реални данни във всеки един момент и не разчитате само на счетоводните количества и суми.
  • Служи за контрол на вложени ресурси
  • Позволява да се следи себестойността на незавършеното производство,
  • Подпомага вземането на верни краткосрочни или дългосрочни управленски решения.