Агропари

         Агропари - портал за земеделие, земеделски услуги, земеделски софтуер, програми за животновъди, земеделска техника, навигации

.

You are here

Агросистеми Модул на Агронома

Модулът на Агронома е специализирана система за подаване, проследяване и отчитане на земеделски задачи. Помага и като навигира водача, давайки му възможност по-прецизно да обработва земята. Модулът може да се закупи като допълнение към пакетите  Ултра и Мега.

В Модула на Агронома може:

 • От офиса управлявате множество мобилни приложения
 • Разполагайки с КВС можете да създавате масивите в реални граници или  „комасирано“.
 • Можете да ги очертаете ръчно, да ги срежете, да ги слеете или да изключите излишните полигони.
 • Да импортирате очертани масиви от други системи
 • Да очертавате чрез обкрайчване на масива с контролни точки или чрез цяла линия с обикаляне по граница на масива.
 • Имате връзка с всички други части на Агросистеми
 • Ползвате попълнени данни за масиви, машини, култури, ресурси и материали от останалите частина системата
 • Визуализират се имотите по договори за аренда и наем и собствени имоти.
 • Върху вече създадения масив можете да създадете и редактирате задачи като изберете машина, водач, прикачен инвентар и ресурси.
 • Планирате и определяте приоритет на задачите.
 • Проследявате в реално време или в по-късен период задачи.
 • Отчитате отработените декари по официално-документален начин (декарите на масива по очертания), реален ( ширината на прикачения инвентар по изминатото разстояние) или управленски начин (по преценка на отчитащия работата)

 • Експортирате shp-файлове и kml файлове
 • Следите  сеитбооборота - задавате култури за масивите
 • Идентифицирате следите от различните машини при изпълнение на задачите
 • Системата позволява ползването на собствени  zem файлове
 • Имате филтър за стопански период, за работата на определена машина в определен период извършени дейности по определен масив
 • Задавате А-В линия отсистемата в офиса
 • Предавате задачата от мобилното устройство към навигацията на самата машина
 • Ползвате собствена номенклатура на машини и прикачен инвентар от офис частта и от останалите части на Агросистеми
 • Създавате собствени планови технологични карти
 • Можете да попълвате Дневник на Акциза с въвеждане на данни за горива и дневник на растителна защита
 • Имате възможност за импорт на разходи на горива от проследяващи сиситеми
 • Имате връзка със складова система за горива и препарати за наличности
 • Имате връзка със сервизен модул (за ремонт на машините)
 • Имате автоматична връзка със склада за фактури и наличности