Агропари

         Агропари - портал за земеделие, земеделски услуги, земеделски софтуер, програми за животновъди, земеделска техника, навигации

.

You are here

Софтуер за управление на административните документи и отчитане на обработките на земята    

Агромениджър Администрация

„Агромениджър Администрация” е програмен продукт за следене и отчитане на дейностите, извършвани на полето, ресурсите, вложени в тях и изготвяне на необходимите справки към ОСЗ.

„Агромениджър Администрация” е програмен продукт за следене и отчитане на дейностите, извършвани на полето, ресурсите, вложени в тях и изготвяне на необходимите справки към ОСЗ.

Агромениджър Навигация

„Агромениджър Навигация” е система за онлайн подаване на задачи, проследяване и отчитане на резултатите от работата.

„Агромениджър Навигация” е система за онлайн подаване на задачи, проследяване и отчитане на резултатите от работата.