Агропари

         Агропари - портал за земеделие, земеделски услуги, земеделски софтуер, програми за животновъди, земеделска техника, навигации

.

You are here

Софтуер за земеделие

Primary tabs

Онлайн приложения в помощ на азгробизнеса за управление на документие за държавната администрация, отчитане на обработки и очертаване на масиви

Онлайн приложения в помощ на азгробизнеса за управление на документие за държавната администрация, отчитане на обработки и очертаване на масиви

Софтуер за управление на административните документи и отчитане на обработките на земята

Софтуер за управление на административните документи и отчитане на обработките на земята

Онлайн приложения в помощ на азгробизнеса за управление на документие за държавната администрация, отчитане на обработки и очертаване на масиви

Софтуер за земeделието за управление на документие за държавната администрация, отчитане на обработки и очертаване на масиви

 

Онлайн система за управление на сделките с имоти

 

Онлайн система за управление на сделките с имоти

цялостна система за управление на агробизнеса - архивиране на документи, следене на отношенията с клиенти, ГИС, следене на обработки, планиране на дейността

цялостна система за управление на агробизнеса - архивиране на документи, следене на отношенията с клиенти, ГИС, следене на обработки, планиране на дейността