Агропари

         Агропари - портал за земеделие, земеделски услуги, земеделски софтуер, програми за животновъди, земеделска техника, навигации

.

You are here

Арендатор-бг

Primary tabs

      

Арендатор-бг Старт

Специализирана складова система за земеделски производители

Арендатор-бг Старт - софтуер за изготвяне на регистър на договорите, административни справки и начисляване на рента

Арендатор-бг Отчитане на обработки

Арендатор-бг Отчитане на обработки

Арендатор-бг Отчитане на обработки - софтуер за отчитане и проследяване на вложените ресурси в обработката на земята

Арендатор-бг Стандарт

Арендатор-бг Стандарт - софтуер за изготвяне на регистър на договорите, административни справки и начисляване на рента

Арендатор-бг Стандарт - софтуер за изготвяне на регистър на договорите, административни справки и начисляване на рента

Арендатор-бг Земеделска Карта

Арендатор-бг Земеделска Карта - софтуер за визуализация на обработваните имоти и очертаване на масиви за субсидии

Арендатор-бг Земеделска Карта - софтуер за визуализация на обработваните имоти и очертаване на масиви за субсидии

Арендатор-бг Професионал

Арендатор-бг Професионал - изготвяне на регистър на договорите, начисляване на рента, отчитане на ресурси за обработки, административни справки

Арендатор-бг Професионал - изготвяне на регистър на договорите, начисляване на рента, отчитане на ресурси за обработки, административни справки

Арендатор-бг Кооперации Професионал

Арендатор-бг Кооперации Професионал - софтуер за водене на договорите и административните справки в земеделските кооперации

Арендатор-бг Кооперации Професионал - софтуер за водене на договорите и административните справки в земеделските кооперации