Агропари

         Агропари - портал за земеделие, земеделски услуги, земеделски софтуер, програми за животновъди, земеделска техника, навигации

.

You are here

Агросистеми

Primary tabs

 цялостна система за управление на агробизнеса - архивиране на документи, следене на отношенията с клиенти, ГИС, следене на обработки, планиране на дейността   

Агросистеми Ренти -Документи

Софтуерна система за водене на регистър на договорите с всички данни за адрендодатрели и имоти, изготвяне на административни справки, начисляване и изплащане на рента в пари или стока

 

Софтуерна система за водене на регистър на договорите с всички данни за адрендодатрели и имоти, изготвяне на административни справки, начисляване и изплащане на рента в пари или стока

 

 

 

 

Агросистеми Мега

Софтуерна система за водене на регистър на договорите с всички данни за адрендодатрели и имоти, изготвяне на административни справки, начисляване и изплащане на рента в пари или стока и визуализация на границите на имотите, отчитане на обработките и водене на счетоводство

Софтуерна система за водене на регистър на договорите с всички данни за адрендодатрели и имоти, изготвяне на административни справки, начисляване и изплащане на рента в пари или стока и визуализация на границите на имотите, отчитане на обработките и водене на счетоводство

 

 

 

 

Агросистеми Класик

Софтуерна система за водене на регистър на договорите с всички данни за адрендодатрели и имоти, изготвяне на административни справки, начисляване и изплащане на рента в пари или стока и визуализация на границите на имотите

Софтуерна система за водене на регистър на договорите с всички данни за адрендодатрели и имоти, изготвяне на административни справки, начисляване и изплащане на рента в пари или стока и визуализация на границите на имотите

Софтуерна система за водене на регистър на договорите с всички данни за адрендодатрели и имоти, изготвяне на административни справки, начисляване и изплащане на рента в пари или стока и визуализация на границите на имотите

Агросистеми Модул на Агронома

Агросистеми Модул на Агронома е система за подаване на задачи за обработка, проследяване на работата и отчитане на резултати и вложени ресурсиАгросистеми Модул на Агронома е система за подаване на задачи за обработка, проследяване на работата и отчитане на резултати и вложени ресурси

Агросистеми Модул на Агронома е система за подаване на задачи за обработка, проследяване на работата и отчитане на резултати и вложени ресурси

 

Агросистеми Ултра

Софтуерна система за водене на регистър на договорите с всички данни за адрендодатрели и имоти, изготвяне на административни справки, начисляване и изплащане на рента в пари или стока и визуализация на границите на имотите, отчитане на обработки и следене на слкадовете   Софтуерна система за водене на регистър на договорите с всички данни за адрендодатрели и имоти, изготвяне на административни справки, начисляване и изплащане на рента в пари или стока и визуализация на границите на имотите, отчитане на обработки и следене на слкадовете

Софтуерна система за водене на регистър на договорите с всички данни за адрендодатрели и имоти, изготвяне на административни справки, начисляване и изплащане на рента в пари или стока и визуализация на границите на имотите, отчитане на обработки и следене на слкадовете

Софтуерна система за водене на регистър на договорите с всички данни за адрендодатрели и имоти, изготвяне на административни справки, начисляване и изплащане на рента в пари или стока и визуализация на границите на имотите, отчитане на обработки и следене на слкадовете